Suçun Nedenleri ve Suç Oranlarının En Düşük Olduğu Ülkeler

Suçun Nedenleri ve Suç Oranları En Düşük Olan Ülkeler

Suç, dünya nüfusunun küçük bir kısmı için bir hayat tarzını ifade etse de, bir çoğumuz için kaçınılması, engellenmesi gereken, uzak durduğumuz bir kavram. Türk Dil Kurumu, “suç” sözcüğünü “Yasalara aykırı davranış, cürüm” olarak tanımlıyor [1]. Tanımda da belirtildiği gibi sınırları yüzyıllardır yasalarla belirlenen “suç” kavramının tarihi malesef insanlık tarihiyle birlikte başlıyor.

Yine yüzyıllardan beri insalık suçla mücadele ediyor, fakat suçun tanımı ülkeden ülkeye değiştiği için evrensel bir hukuk anlayışından söz etmek mümkün değil. Örneğin bazı ülkelerde alkol kullanmak yasakken, bazılarında uyuşturu kullanmak bile serbest. Ya da bir çok ülkede pasaportunuzu alıp özgürce yurt dışı gezileri yapabilirken, bazı ülkelerde devlet makamlarının resmi izni olmadan bırakın yurt dışına çıkmayı, bir başka şehre dahi gidilemeyebiliyor.

Tabii yukarıdaki örnekler oldukça uç örnekler ve ülkelere göre farklılık gösterebiliyorlar. Diğer yandan hırsızlık, gasp, tecavüz, cinayet gibi suçlar dünyanın her yerinde en ağır cezalara sebebiyet veriyor.

Suçun sebepleri ve suç oranı en düşük ülkeler listesine geçmeden önce, sosyo-ekonomik verilerden derlenen araştırmalara dayalı diğer “ülkeler” listelerimize de göz atmak isteyebilirsiniz:

1. Asgari ücretin en yüksek olduğu ülkeler

2. Asgari ücretin en düşük olduğu ülkeler

3. En huzurlu ülkeler

4. Din olgusunu önemsemeyen ülkeler

5. Nüfusu en büyük ülkeler

6. Yolları en güvenli ülkeler

7. Basın özgürlüğünün en fazla olduğu ülkeler

Peki insanları suç işlemeye iten sebepler neler?

İnsanları suç işlemeye iten sebepler konusu, tahmin edebileceğiniz gibi, uzun zamandır bilimsel düzlemde araştırılan bir konu. Şimdiye kadar suçun sebepleri konusunda bir çok fikir ortaya atılmış olsa da, bilimsel kanıtlara dayandırılabilen, dolayısıyla “teori” olabilmeyi başarabilen bazıları şöyle [2]:

Klasik Teori

Kriminolojide klasik teori, insanların özgür iradeleriyle suç işlediklerini, bağımsız düşünebilen bireylerin suç işlemeye karar verdiğini savunuyor. Bu bağlamda suç işlemenin “ahlak dışı” bir davranış olduğunu ve toplumu zayıflatacağını söylüyor.

Psiko-Biyolojik Teori

Psiko-Biyolojik suç teorisine göre insan davranışlarının önemli bir kısmı genetik faktörlerle belirleniyor. Genetik özelliklerin de nesilden nesile aktarıldığı düşünüldüğünde, suç arz eden davranışların dedelerimizden miras olabileceğini savunuyor biyolojik teori. Ayrıca psiko-biyolojik kriminoloji teorisine göre insanı suç işlemeye iten faktörler arasında DNA, çevresel kontaminantlar (kirleticiler), özellikle beyin olmak üzere fiziksel travmalar ve vücut kimyası da alıyor.

Crime Scene Do Not Cross

Sosyolojik Teori

Adından da anlaşılabileceği gibi, kriminolojide sosyolojik teori, insanları suça iten faktörlerin başına sosyal çevreyi koyuyor. Bunun yanında kişilerin aileleriyle, okullarıyla ya da dini inançlarıyla olan bağlarının zayıf olmasının da suç sebebi olabileceğini ekliyor. Suç vasıtasıyla sosyal statünün yükseltilme arzusu da sosyolojik teorinin öne sürdüğü bir başka neden.

Etkileşimci Teori

Kriminolojide etkileşmci teoriye göre ise diğer suçlularla iletişim halinde olmak insanları suça iten en önemli sebep. Tabii bu durum kişinin sosyal hayattaki rolünün belirsiz veya zayıf olması, ya da kişinin kendi hayatını yönlendirme becerisinin güçlü olmamasıyla daha da güçleniyor.

Tabii bir ülkenin yaşam kalitesi suç ile sınırlı değil. Dünyanın en huzurlu ülkelerini de bağlantıya tıklayarak inceleyebilirsiniz. EcoTripSos’un hedef kitlesini oluşturan gezginler, tatilciler için suçun sebepleri çok fazla değer taşımayabilir, evet. Neticede Dam Meydanı’nda (Amsterdam) yürürken çantanız çalınırsa hırsızı suça iten sebepleri düşünmeyeceksiniz normal olarak. Öyleyse sizleri daha fazla merakta bırakmadan suç oranı en düşük olan 10 ülkeye bir göz atalım [3].

10. Birleşik Arap Emirlikleri

Lowest Crime Rates 10 - United Arab Emirates

Monarşiyle yönetilen ve 9,346 milyon nüfusa sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri, Numbeo verilerinde dünyanın suç oranı en düşük 10. ülkesi olarak göze çarpıyor. Şer-i hukuk sistemiyle kanunları düzenlenen ülkede içki içen Müslüman nüfusa 80 kırbaç, evlilik öncesi cinsel ilişkiye girenlere ise 100 kırbaç ceza verilebiliyor. 2014 yılında ise zina suçuyla bir kadının recm edildiği (taşlanarak öldürüldüğü) ülkeye dair haberler arasında [4].

9. Güney Kore

Lowest Crime Rates 9 - South Korea

1948’de Kore yarımadasının ikiye bölünmesiyle kurulan Güney Kore, bir çok açıdan “ideal ölçülere sahip” bir ülke tabiri caizse. Numbeo verilerine göre dünyanın en düşük suç oranlarına sahip 9. ülke olan Güney Kore, aynı zamanda kişi başına düşen milli gelirde dünya 29.’su ($35,485) ve küresel huzur endeksinde de ilk 10’da. Cinayet oranlarının düşüklüğü baz alındığında ise Güney Kore dünyada 22. sırada.

8. Gürcistan

Lowest Crime Rates 8 - Georgia

Geçtiğimiz yıllarda Abazya ve Osetya bölgeleri dolayısıyla Rusya ile savaşa girmek durumunda kalan Gürcistan, dünyanın suç oranı en düşük 8. ülkesi. 5 milyona yakın nüfusu ağırlıklı olarak Gürcü, Azeri ve Ermenilerden oluşan ülke aynı zamanda komşumuz. 2005 yılında ülkedeki tüm trafik polislerinin (yaklaşık 30,000 polis) işine rüşvet operasyonları çerçevesinde son verilmiş olsa da [5], Gürcistan suç oranlarının düşüklüğü konusunda iddialı bir ülke.

7. Karadağ

Lowest Crime Rates 7 - Montenegro

2006 yılında Sırbistan&Karadağ olmaktan çıkıp bağımsız bir ülke olan Karadağ, Numbeo rakamlarına göre dünyanın suç oranı en düşük 7. ülkesi. Yalnızca 800,000 civarı bir nüfusu olan Karadağ turizmi ve zengin biyoçeşitliliği ile yükselen ekonomiler arasında. Cinayet oranlarının düşüklüğü söz konusu olduğunda dünyada ancak 76. sıraya yerleşebilen Karadağ, genel anlamda suç oranları konusunda ilk 10’a girmeyi başarıyor.

6. Hong Kong

Lowest Crime Rates 6 - Hong Kong

Temelde Çin’in içinde özerk bir bölge olan ve 1997 yılında İngiliz sömürgesinden bağımsız duruma gelmiş olan Hong Kong, dünyanın suç oranı en düşük 6. ülkesi konumunda. Kilometrekareye 6,544 kişinin düştüğü 7,234,800 nüfuslu ülke hukuk konusunda Çin’den tamamen bağımsız, çünkü ülkede halen İngiliz kanunları geçerli. İdam cezasının da bulunmadığı Hong Kong, cinayet oranlarının düşüklüğü söz konusu olduğunda da 6. sırada.

5. Singapur

Lowest Crime Rates 5 - Singapore

Haritada Malezya’nın hemen altında kalan küçük ülke Singapur, dünyanın hem en zengin, hem de en güvenli ülkelerinden. Yerel farklılılıklarla da olsa İngiliz kanunlarını kullanan Singapur mahkemelerinde jüri değerlendirmesi yer almıyor. 5,469,700 nüfuslu ülke, cinayet oranlarının düşüklüğünde de dünya 3.’sü.

4. Ruanda

Lowest Crime Rates 4 - Kigali

Aslında Ruanda’yı bu listenin en üst sıralarında gördüğümüz için şaşırmadık desek yalan olur. Fakat son yıllara ait OECD raporları da incelendiğinde Ruanda’nın suç oranlarının düşük-orta sevide olduğu ve şiddet içeren suçların çoğunlukla işlenmediği görülüyor. 12 milyon nüfuslu Afrika ülkesinde ekonomik problemler oldukça fazla olsa da, Numbeo verilerine göre suç oranının azlığı konusunda ülke dünya 4.’sü. Yine de dikkat etmekte fayda var, cinayet oranlarının düşüklüğü özelinde incelendiğinde Ruanda dünya sıralamasında ancak 200. olabiliyor. Numbeo’nun Ruanda verileri biraz kafa karıştırıcı.

3. Malta

Lowest Crime Rates 3 - Malta

İtalya’yla Tunus arasında kalan, Afrika’ya daha yakın konumlanmış olan AB ülkesi Malta, suç oranlarının düşüklüğü konusunda dünyanın 3. ülkesi. Maltaca ve İngilizce olmak üzere iki resmi dilin bulunduğu 450,000 nüfuslu ülke ortalama bir ekonomiye sahip. AB üyesi olması dolayısıyla hukuk sistemini az çok tahmin edebileceğiniz Malta, cinayet oranlarının düşüklüğü konusunda dünyada 79. ülke.

2. Japonya

Lowest Crime Rates 2 - Japan

Güney Koreyle birlikte Asya’nın huzur merkezlerinden olan Japonya, suç oranlarının düşüklüğü konusunda dünya 2.’si. 126 milyon nüfusuyla ekonomi konusunda da dünya 28. olan Japonya, oldukça geleneksel bir hayat tarzına sahip. Fakat son yıllarda hukuk sistemi AB’nin, özellikle Almanya’nın hukuk sistemine benzemeye başlamış. Cinayet oranlarında da oldukça iddialı olan Japonya, bu konuda da dünya 4.’sü.

1. Man Adası (Isle of Man – Birleşik Krallık)

Lowest Crime Rates 1 - Isle of Man

Fantastik bir bayrağa sahip olan Man Adası, aslında Kraliçe 2. Elizabeth’in yönettiği Birleşik Krallığın bir parçası. İrlanda Denizi’nde, dolayısıyla İngiltere ve İrlanda’nın arasında konumlanmış olan ada, Numbeo verilerine göre dünyanın suç oranı en düşük ülkesi. İç işlerinde tamamen bağımsız olan Man Adası istatistiklerde Birleşik Krallık ile birlikte anıldığından, cinayet oranlarının düşüklüğünde dünya 29.’su olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıda da demiştik ya ülkelerin yaşanılabilirlik seviyesi yalnızca suçla ilgili değil diye, yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ülkelere göz atmak isterseniz bağlantıya tıklamanız yeterli!

Kaynaklar

1. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5460d7e94f76b0.58485268

2.http://www.dpcdsb.org/NR/rdonlyres/8B86F17D-99F7-4AE7-888E-400D70906564/58335/34_Why_Do_People_Commit_Crime1.pdf

3. http://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp

4. “Expat faces death by stoning after admitting in court to cheating on husband”.

5. “Georgia’s National Police Corruption Project”. NPR. September 15, 2005.

Leave a reply

Your email address will not be published.

fifteen − 11 =

  • 0
 
 

Otostop Çekmek için Bilmeniz Gerekenler

Güncel Türkçe sözlükler ‘seyahat’ sözcüğünü ‘gezi, yolculuk’ olarak tanımlamaktadır. Zaten bizim istediğimiz de gezmek, yolculuk yapmak değil mi? Evet, ama tek farkla. Biz gezerken[...]

  • 0
 
 

Turizme Dair 16 İlginçlik

Turizm, dünyanın tamamını ilgilendiren, gıda gibi, sağlık gibi sonu asla gelmeyecek olan sektörlerden, çünkü tarih boyunca insanlar çeşitli sebeplerle yer değiştirdiler ve duracak [...]

  • 0
 
 

Dünyanın En Çok Alkol Tüketen 10 Ülkesi

Alkollü içkiler kimimiz için yasakları ve sorunları, kimimiz için ise keyfi çağrıştırıyor. Özellikle erken yaşlarda alkollü içki tüketmenin ileride büyük problemlere sebep olabildi[...]